Γιατί κάποιοι ασθενείς ενώ λαμβάνουν αγωγή δεν έχουν καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης τους και τι μπορεί να γίνει για αυτό;

hotman1Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, αλλά η ρύθμιση της πίεσης τους δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται συνήθως στο γεγονός ότι η αρτηριακή υπέρταση είναι πολυπαραγοντική νόσος με πολλαπλούς μηχανισμούς ανάπτυξης. Η χρήση των καταλληλότερων φαρμάκων ανά ασθενή εξαρτάται από τον επικρατέστερο παθοφυσιολογικό μηχανισμό.

Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας με τη μη επεμβατική μέτρηση της σύσπασης των αγγείων, της καρδιακής παροχής και του κυκλοφορούντος όγκου υγρών με το HOTMAN SYSTEM, που διαθέτει το κέντρο μας, βοηθά στην εξατομίκευση της θεραπείας και έτσι στη χρήση του κατάλληλου φαρμάκου για τον ασθενή.