Μέτρηση της αρτηριοσκλήρωσης (αρτηριακή σκληρία) με τη μέτρηση της ταχύτητας σφυγμικού κύματος και υπολογισμός της πραγματικής ηλικίας των αγγείων

artiriakiΗ αρτηριακή σκληρία ενός μεγάλου αγγείου αυξάνει όταν χάνει την ελαστικότητα του. Διατασιμότητα είναι η ικανότητα μιας αρτηρίας να αυξάνει τον όγκο της σαν απάντηση σε μια δεδομένη αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Ταχύτητα σφυγμικού κύματος είναι η ταχύτητα μετάδοσης του σφυγμικού κύματος από την αορτή στα μεγάλα αγγεία σε κάθε καρδιακό κύκλο και η μέτρηση της αποτελεί μια απευθείας μέτρηση της αρτηριοσκλήρωσης (όσο πιο σκληρά τα αγγεία τόσο πιο μεγάλη η ταχύτητα). Με το τρόπο αυτό γνωρίζουμε εάν οι αρτηρίες ενός ανθρώπου είναι πιο γερασμένες σε σχέση με αυτό που αναμένεται για την ηλικία του. Η πρώιμη αρτηριοσκλήρωση αποτελεί ένα επιπρόσθετο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η μέτρηση της ταχύτητας σφυγμικού κύματος γίνεται με ειδικό μηχάνημα στο κέντρο μας το οποίο διαθέτει τη συσκευή COMLIOR, η οποία θεωρείται το gold standard στη μέτρηση της. Η τεχνική είναι απλή, μη-επεμβατική και διαρκεί περίπου 5 λεπτά. Καταγράφεται με τρία ηλεκτρόδια το σφυγμικό κύμα σε τρεις αρτηρίες του σώματος (καρωτίδα, κερκιδική και μηριαία) και υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό πόσο γρήγορα μεταβιβάζονται τα σφυγμικά κύματα από την μια περιοχή στην άλλη. Αυξημένη σκληρία σχετίζεται με την εμφάνιση υπέρτασης, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και άλλων καρδιαγγειακών συμβάντων.

Απλά μηνύματα για τους ασθενείς
«Είσαστε 50 ετών, αλλά η αγγειακή σας ηλικία είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη και είναι επείγον να κάνουμε κάτι για αυτό»
«Η βιολογική μας ηλικία δεν συμβαδίζει με την χρονολογική μας ηλικία και στην πραγματικότητα είμαστε τόσων ετών, όση ηλικία έχουν τα αγγεία μας»

Βιβλιογραφία
1. Early vascular ageing in translation: from laboratory investigations to clinical applications in cardiovascular prevention. J Hypertens. 2013 Jun 5.