Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Επιτροπές

 • Working group for the hypertension and the heart (European Society Cardiology)
 • Working group on Endocrine Hypertension (European Society Hypertension)
 • Working group on Obesity, Diabetes and Hypertension (European Society Hypertension)

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Κλινικά Πρωτόκολλα και Προγράμματα

 • Euroheart survey on angina (European Society Cardiology)
 • Euroheart survey on diabetes (European Society Cardiology)

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Ι. Ελληνικές

 • Μέλος της Ελληνικής Υπερτασικής Εταιρείας
 • Μέλος της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδας
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας
 • Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

ΙΙ. Διεθνείς

 • Μέλος της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (European Society of Hypertension)
 • Μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Υπέρτασης (International Society of Hypertension)
 • Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης (American Society of Hypertension)
 • Μέλος της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (European Society of Cardiology)
 • Μέλος της Παγκόσμιας Εταιρείας Χρονοβιολογίας (International Society for Chronobiology)

Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών

 • Journal of Hypertension
 • American Journal of Hypertension
 • Hypertension
 • Stroke
 • Journal of Human Hypertension
 • Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease
 • Integrated Blood Pressure Control
 • Circulation
 • Journal of Adolescent Health
 • Abstracts for the European Society Hypertension meetings
 • Αρτηριακή Υπέρταση