• Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης 12ο Πανελλήνιο συνέδριο νεφρολογίας 2002. Δείκτες απόπτωσης και κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε ασθενείς με χρόνια αιμοκάθαρση.
  • 2ο βραβείο καλύτερης εργασίας Πανευρωπαϊκό συνέδριο Νευρολογίας 2003. Predictive role of 24-hour blood pressure values on stroke mortality.
  • 2ο βραβείο καλύτερης εργασίας 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης 2003. Το πάχος του έσω μέσου χιτώνα των καρωτίδων αρτηριών είναι ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο.
  • Η εργασία με τίτλο «Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke» επιλέχθηκε σαν μια από τις διαλέξεις που συμπεριλήφθηκαν στo European Society Hypertension 2003 Highlights CD-ROM.
  • Η Πανευρωπαϊκή καρδιολογική εταιρεία αναγνωρίζει την συμμετοχή μου στην πανευρωπαϊκή μελέτη Euro Heart Survey.
  • Βραβείο από την Πανευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (European Society Hypertension) για τη συμμετοχή με εργασίες στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης, Paris 2004.
  • Συνέντευξη στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters Health για την εργασία με τίτλο Impact of obesity on 24-hour ambulatory blood pressure and hypertension. Hypertension. 2005.
  • Βραβείο από την Παγκόσμια Εταιρεία Υπέρτασης (International Society Hypertension) για τη συμμετοχή με εργασίες στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπέρτασης 2006, Japan.
  • Συνέντευξη στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters Health για την εργασία με τίτλο. Target organ damage in “white coat hypertension” and “masked hypertension”. American Journal Hypertension. 2008.