Βλάβες οργάνων – στόχων

blabesΗ υπέρταση σχετίζεται με υποκλινικές βλάβες σε διάφορα όργανα μέχρι την τελική εμφάνιση κλινικών εκδηλώσεων καρδιαγγειακής νόσου.

Οι δείκτες νεφρικής βλάβης περιλαμβάνουν εκτιμήση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) και τη μικρολευκωματινουρία.

Η συγκεντρική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας έχει χαρακτηριστεί ως η καρδιακή παράμετρος που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η αυξημένη ταχύτητα κύματος παλμού προστίθεται στον κατάλογο των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόγνωση ως πρώιμος δείκτης αρτηριακής σκληρίας των μεγάλων αρτηριών (arterial stiffness), καθώς και πρώιμης αγγειακής γήρανσης.

Ο δείκτης ΑΒΙ (ankle/brachial BP ratio) αποτελεί ένα εύκολο τρόπο αδρής εκτίμησης της περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Όποτε είναι δυνατόν γίνεται μέτρηση βλαβών οργάνων-στόχων σε διαφορετικά όργανα (π.χ. αγγεία, νεφροί, καρδιά, εγκέφαλος), επειδή η ταυτόχρονη βλάβη σε πολλά όργανα-στόχους σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση.