Γιατί κάποιοι ασθενείς ενώ λαμβάνουν αγωγή δεν έχουν καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης τους

Tι μπορεί να γίνει για αυτό;

Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, αλλά η ρύθμιση της πίεσης τους δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται συνήθως στο γεγονός ότι η αρτηριακή υπέρταση είναι πολυπαραγοντική νόσος με πολλαπλούς μηχανισμούς ανάπτυξης της. Η χρήση των καταλληλότερων φαρμάκων ανά ασθενή εξαρτάται από τον επικρατέστερο παθοφυσιολογικό μηχανισμό.

Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας με μη επεμβατική μέτρηση της σύσπασης των αγγείων, της καρδιακής παροχής και του κυκλοφορούντος όγκου υγρών με το σύστημα HOTMAN βοηθά στην εξατομίκευση της θεραπείας και έτσι στη χρήση του κατάλληλου φαρμάκου για τον ασθενή.

Βλάβες οργάνων – στόχων

blabesΗ υπέρταση σχετίζεται με υποκλινικές βλάβες σε διάφορα όργανα μέχρι την τελική εμφάνιση κλινικών εκδηλώσεων καρδιαγγειακής νόσου.

Οι δείκτες νεφρικής βλάβης περιλαμβάνουν εκτιμήση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) και τη μικρολευκωματινουρία.

Η συγκεντρική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας έχει χαρακτηριστεί ως η καρδιακή παράμετρος που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η αυξημένη ταχύτητα κύματος παλμού προστίθεται στον κατάλογο των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόγνωση ως πρώιμος δείκτης αρτηριακής σκληρίας των μεγάλων αρτηριών (arterial stiffness), καθώς και πρώιμης αγγειακής γήρανσης.

Ο δείκτης ΑΒΙ (ankle/brachial BP ratio) αποτελεί ένα εύκολο τρόπο αδρής εκτίμησης της περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Όποτε είναι δυνατόν γίνεται μέτρηση βλαβών οργάνων-στόχων σε διαφορετικά όργανα (π.χ. αγγεία, νεφροί, καρδιά, εγκέφαλος), επειδή η ταυτόχρονη βλάβη σε πολλά όργανα-στόχους σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση.